MySupپشتیبانی MySup
رژیم های غذایی پرکتینو نمونه رژیم غذایی ارائه شده در پرکتینو برای شما عزیزان
صبحانه میان وعده ناهار میان وعده شام لقمه بعد شام
شنبه پنیر گردو سیب ماکارونی آب کرفس تخم مرغ هندوانه
یک شنبه پنیر گردو سیب ماکارونی آب کرفس تخم مرغ هندوانه
دو شنبه پنیر گردو سیب ماکارونی آب کرفس تخم مرغ هندوانه
سه شنبه پنیر گردو سیب ماکارونی آب کرفس تخم مرغ هندوانه
چهار شنبه پنیر گردو سیب ماکارونی آب کرفس تخم مرغ هندوانه
پنج شنبه پنیر گردو سیب ماکارونی آب کرفس تخم مرغ هندوانه
جمعه پنیر گردو سیب ماکارونی آب کرفس تخم مرغ هندوانه
منم برنامه میخوام