Practino

پرکتینو مربی همراه شما

پرکتینو یک پلتفرم هوشمند ارائه برنامه ورزشی و تغذیه ای شخصی سازی شده برای سالمندان و بازنشستگان است. پرکتینو یک استارتاپ ورزشی است که تحت حمایت مرکز نوآوری صبا وابسته به صندوق بازنشستگی کشوری فعالیت نموده و برای حل چالش های سلامتی و هزینه های بالای درمان در دوره سالمندی تلاش می کند.

تعرفه خدمات پرکتینو

هفتگی

 • برنامه غذایی
 • برنامه ورزشی
 • کارشناس اختصاصی

۴۰,۰۰۰ تومان

یک ماهه

 • برنامه غذایی
 • برنامه ورزشی
 • کارشناس اختصاصی

۱۵۰,۰۰۰ تومان

سه ماهه

 • برنامه غذایی
 • برنامه ورزشی
 • کارشناس اختصاصی

۳۶۰,۰۰۰ تومان

۲۰% تخفیف

شش ماهه

 • برنامه غذایی
 • برنامه ورزشی
 • کارشناس اختصاصی

۶۳۰,۰۰۰ تومان

۳۰% تخفیف

یک ساله

 • برنامه غذایی
 • برنامه ورزشی
 • کارشناس اختصاصی

۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان

۴۰% تخفیف

یک روزه

 • برنامه غذایی
 • برنامه ورزشی
 • کارشناس اختصاصی

۰ تومان

۱۰۰% تخفیف

هفتگی

۴۰,۰۰۰ تومان

۷ هفته

یک ماهه

۱۵۰,۰۰۰ تومان

۳۰ هفته

سه ماهه

۳۶۰,۰۰۰ تومان

۹۰ هفته

شش ماهه

۶۳۰,۰۰۰ تومان

۱۸۰ هفته

یک ساله

۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان

۳۶۵ هفته

یک روزه

۰ تومان

۱ هفته

MySupپشتیبانی MySup