MySupپشتیبانی MySup
تیم ما در تلاش هست تا زندگی شاداب و سلامتی برای شما به ارمغان بیاورند.
تیم پرکتینو همیشه در کنار شما

پرکتینو یک پلتفرم هوشمند ارائه برنامه ورزشی و تغذیه ای شخصی سازی شده برای سالمندان و بازنشستگان است. این استارتاپ که تحت حمایت مرکز نو آوری صبا وابسته به صندوق بازنشستگی کشوری فعالیت نموده و برای حل چالش های سلامتی و هزینه های بالای درمان در دوره سالمندی تلاش می کند.

آنسه فیروز 7 سال سابقه درباره من
دکتر کیمیا علی اکبری 5 سال سابقه درباره من
فاطمه مهدیه 6 سال سابقه درباره من
نفیسه گلستانه 15 سال سابقه درباره من
فهیمه نادری 5 سال سابقه درباره من
مشاهده همه تیم ما>>