MySupپشتیبانی MySup
سوالات متداول سوالی دارید؟ ما اینجاییم تا به اون پاسخ دهیم
هدف پرکتینو چیست؟
ما در پرکتینو در بستری علمی و کاربردی سعی داریم با شناخت دقیق سبک زندگی هر فرد و ارائه مناسب ترین برنامه شخصی سازی شده ورزشی و تغذیه، سلامت و استقلال فردی را افزایش دهیم و هزینه های سربار شما را کاهش دهیم و در نتیجه باعث بزرگ تر شدن سبد خانوار شما شویم.
پرکتینو چگونه کار میکند؟
پرکتینو یک پلتفرم هوشمند ارائه برنامه ورزشی و تغذیه ای شخصی سازی شده برای سالمندان و بازنشستگان است. که تحت حمایت مرکز نوآوری صبا وابسته به صندوق بازنشستگی کشوری فعالیت نموده و برای حل چالش های سلامتی و هزینه های بالای درمان در دوران بازنشستگی تلاش می کند.
خدمات پرکتینو چیست؟
پرکتینو یک پلتفرم هوشمند ارائه برنامه ورزشی و تغذیه ای شخصی سازی شده برای سالمندان و بازنشستگان است. که تحت حمایت مرکز نوآوری صبا وابسته به صندوق بازنشستگی کشوری فعالیت نموده و برای حل چالش های سلامتی و هزینه های بالای درمان در دوران بازنشستگی تلاش می کند.
چگونه از خدمات پرکتینو استفاده کنیم؟
پرکتینو یک پلتفرم هوشمند ارائه برنامه ورزشی و تغذیه ای شخصی سازی شده برای سالمندان و بازنشستگان است. که تحت حمایت مرکز نوآوری صبا وابسته به صندوق بازنشستگی کشوری فعالیت نموده و برای حل چالش های سلامتی و هزینه های بالای درمان در دوران بازنشستگی تلاش می کند.
برنامه ها چگونه تدوین میشوند؟
پرکتینو یک پلتفرم هوشمند ارائه برنامه ورزشی و تغذیه ای شخصی سازی شده برای سالمندان و بازنشستگان است. که تحت حمایت مرکز نوآوری صبا وابسته به صندوق بازنشستگی کشوری فعالیت نموده و برای حل چالش های سلامتی و هزینه های بالای درمان در دوران بازنشستگی تلاش می کند.
متخصصین ما چه کسانی هستند؟
پرکتینو یک پلتفرم هوشمند ارائه برنامه ورزشی و تغذیه ای شخصی سازی شده برای سالمندان و بازنشستگان است. که تحت حمایت مرکز نوآوری صبا وابسته به صندوق بازنشستگی کشوری فعالیت نموده و برای حل چالش های سلامتی و هزینه های بالای درمان در دوران بازنشستگی تلاش می کند.
سوالات خود را از چه کسانی بپرسیم؟
پرکتینو یک پلتفرم هوشمند ارائه برنامه ورزشی و تغذیه ای شخصی سازی شده برای سالمندان و بازنشستگان است. که تحت حمایت مرکز نوآوری صبا وابسته به صندوق بازنشستگی کشوری فعالیت نموده و برای حل چالش های سلامتی و هزینه های بالای درمان در دوران بازنشستگی تلاش می کند.
پاسخ خود را نیافتید؟ با ما تماس بگیرید تا پاسخگوی سوالات شما باشیم تماس با ما